کلیه قوانین ، فرایند ها و رویه های درا بیوتی منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قوانین تجارت الکترونیک و حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد و عضویت در سایت درا بیوتی از سوی کاربر به منزله آگاهی و پذیرش قوانین درا بیوتی می باشد و کاربر موظف به رعایت قوانین مذکور می باشد.
لازم به ذکر است شرایط و قوانین اعلام شده در صورت به روز شدن، جایگزین توافقات قبلی میباشد.